оор Методична робота в сучасному дошкільному закладі – це цілісна система взаємопов’язаних заходів, яка ґрунтується на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду і спрямована на підвищення фахової майстерності педагогів, на розвиток творчого потенціалу кожного педагога, педагогічного колективу з метою підвищення ефективності освітнього процесу.

ll

Пріоритетними напрямками вихователя-методиста в роботі з педагогами є:

- використання та впровадження інтерактивних форм методичної роботи;

- впровадження освітніх технологій, нових форми діяльності дошкільного закладу в умовах модернізації дошкільної освіти;

- використання інформаційно-комп'ютерних технологій в практиці роботи дошкільного закладу.

Осередком здійснення освітнього процесу та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет. Головною метою діяльності методичного кабінету є навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу в закладі, упровадження в навчально-виховний процес найкращого педагогічного досвіду, інноваційних технологій, методичних та психолого-методичних досягнень освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. У методичному кабінеті матеріали систематизовані за розділам, розташовані для зручного використання, є методичні матеріали, матеріали з досвіду роботи вихователів. Вони ефективно використовуються педагогами під час навчально-вихованого процесу, для підвищення власної педагогічної майстерності. Як результат системної методичної роботи з кожним педагогічним працівником закладу прослідковується їх професійний ріст. Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводять тематичні, комплексні,комбіновані,інтегровані заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Аналіз роботи вихователів та діяльності дітей свідчать про те, що вихователі дошкільного закладу володіють ефективними засобами впливу на дітей, забезпечують розвивальний характер навчання, високий рівень розумової активності дітей, формування у них стійких навичок, умінь і знань.

ll

Аналіз діяльності педагогічного колективу, результати діагностування та реальний стан освітнього процесу підтверджують необхідність розпочати роботу над реалізацією методичної проблеми «Формування життєвої компетентності особистості шляхом партнерської взаємодії всіх учасників освітнього процесу»

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2018-2019 н.р., досягнення і перспективи розвитку ДНЗ, педагогічний колектив в 2019-2020 навчальному році буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань.

Пріоритетні завдання:

1. Оновлення шляхів взаємодії між учасниками освітнього процесу (педагог-діти-батьки) на засадах партнерства.

2. Забезпечити реалізацію завдань освітньої програми «Впевнений старт» з дітьми середнього та старшого дошкільного віку.

3. Продовжити роботу по забезпеченню наступності в контексті НУШ.

Шляхи реалізації завдань:

- Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця.

- Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти.

- Блочно-тематичне планування.

- Організація розвивального середовища.

- Інтеграція різних видів діяльності.

- Використання освітніхтехнологій.

- Співпраця з родинами вихованців.

Завдання педагогічного колективу на літній оздоровчий період 2020 р.:

1. Створення оптимальних умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій.

2. Оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності дітей протягом дня як важливої складової фізичного розвитку дошкільників.

3. Забезпечення умов для загартування дитячого організму.

ll

ии

Кiлькiсть переглядiв: 6339

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.