ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ по ДНЗ №__ від ________

директор ДНЗ «Струмочок»

______________ О.МОСІЙЧУК

ПЛАН

проведення моніторингового дослідження рівня розвиненості та вихованості дітей в ДНЗ «Струмочок» в 2020-2021 н.р.

№ з/п Назва заходу Терміни виконання заходу Особи, відповідальні за проведення заходу
1. Вивчення фахової літератури,опрацювання статей періодичних видань з проблеми моніторингових досліджень рівня розвиненості та вихованості дітей дошкільного віку До 31.08.2020 Директор, вихователь-методист, вихователі
2. Обговорення питання оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку 31.08.2020 Педрада №1 Директор, вихователь-методист, вихователі
3. Підготувати інструментарію для проведення освітнього моніторингу До 18.09.2020 Вихователі
4. Роздруковування необхідних матеріалів для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку До 25.09.2020 Вихователь- методист
5. Провести інструктаж щодо проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку 23.09.2020 Вихователь- методист вихователі
6. Підготувати протоколи для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделлю на кожну дитину До 25.09.2020 Вихователь- методист
7. Проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделюю І етап 05.10.2020 – 16.10.2020 Литвиненко Т.О., Просяннікова Р.Є.
ІІ етап 05.04.2021 – 16.04.2021
8. Проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей молодшого та середнього дошкільного віку відповідно до методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» І етап 05.10.2020 – 16.10.2020 Бугай В.Г., Педько Т.С., Литвиненко М.О., Лінькова К. С.
ІІ етап 05.04.2021 – 16.04.2021
9. Провести обстеження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку(картки) Вересень-жовтень Івахненко Н.О., Саєнко Р.В.
10. Проведення корекційної роботи за результатами І етапу моніторингу, фіксувати дані в екранах успішності Жовтень-квітень Вихователі груп дошкільного віку
11. Проводити постійний аналіз корекційної роботи за результатами моніторингу Жовтень-квітень Вихователь- методист
12. Статистичне опрацювання матеріалів, отриманих після проведення діагностики. До 30.10.2020р. До 30.04.2021р. Директор, вихователь-методист, вихователі
13. Узагальнення результатів, підготовка висновків та рекомендацій відповідно до цих результатів, складання аналітичного звіту за результатами освітнього моніторингу. До 06.11.2020р. До 07.05.2021р. Директор, вихователь- методист
14. Підготовка довідки на педагогічну раду, проекту наказу про результати моніторингу рівня розвитку дошкільників. Травень 2021р. Директор, вихователь- методист
№ з/п Назва заходу Терміни виконання заходу Особи, відповідальні за проведення заходу
1. Вивчення фахової літератури,опрацювання статей періодичних видань з проблеми моніторингових досліджень рівня розвиненості та вихованості дітей дошкільного віку До 31.08.2020 Директор, вихователь-методист, вихователі
2. Обговорення питання оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку 31.08.2020 Педрада №1 Директор, вихователь-методист, вихователі
3. Підготувати інструментарію для проведення освітнього моніторингу До 18.09.2020 Вихователі
4. Роздруковування необхідних матеріалів для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку До 25.09.2020 Вихователь- методист
5. Провести інструктаж щодо проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку 23.09.2020 Вихователь- методист вихователі
6. Підготувати протоколи для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделлю на кожну дитину До 25.09.2020 Вихователь- методист
7. Проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделюю І етап 05.10.2020 – 16.10.2020 Литвиненко Т.О., Просяннікова Р.Є.
ІІ етап 05.04.2021 – 16.04.2021
8. Проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей молодшого та середнього дошкільного віку відповідно до методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» І етап 05.10.2020 – 16.10.2020 Бугай В.Г., Педько Т.С., Литвиненко М.О., Лінькова К. С.
ІІ етап 05.04.2021 – 16.04.2021
9. Провести обстеження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку(картки) Вересень-жовтень Івахненко Н.О., Саєнко Р.В.
10. Проведення корекційної роботи за результатами І етапу моніторингу, фіксувати дані в екранах успішності Жовтень-квітень Вихователі груп дошкільного віку
11. Проводити постійний аналіз корекційної роботи за результатами моніторингу Жовтень-квітень Вихователь- методист
12. Статистичне опрацювання матеріалів, отриманих після проведення діагностики. До 30.10.2020р. До 30.04.2021р. Директор, вихователь-методист, вихователі
13. Узагальнення результатів, підготовка висновків та рекомендацій відповідно до цих результатів, складання аналітичного звіту за результатами освітнього моніторингу. До 06.11.2020р. До 07.05.2021р. Директор, вихователь- методист
14. Підготовка довідки на педагогічну раду, проекту наказу про результати моніторингу рівня розвитку дошкільників. Травень 2021р. Директор, вихователь- методист
№ з/п Назва заходу Терміни виконання заходу Особи, відповідальні за проведення заходу
1. Вивчення фахової літератури,опрацювання статей періодичних видань з проблеми моніторингових досліджень рівня розвиненості та вихованості дітей дошкільного віку До 31.08.2020 Директор, вихователь-методист, вихователі
2. Обговорення питання оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку 31.08.2020 Педрада №1 Директор, вихователь-методист, вихователі
3. Підготувати інструментарію для проведення освітнього моніторингу До 18.09.2020 Вихователі
4. Роздруковування необхідних матеріалів для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку До 25.09.2020 Вихователь- методист
5. Провести інструктаж щодо проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку 23.09.2020 Вихователь- методист вихователі
6. Підготувати протоколи для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделлю на кожну дитину До 25.09.2020 Вихователь- методист
7. Проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделюю І етап 05.10.2020 – 16.10.2020 Литвиненко Т.О., Просяннікова Р.Є.
ІІ етап 05.04.2021 – 16.04.2021
8. Проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей молодшого та середнього дошкільного віку відповідно до методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» І етап 05.10.2020 – 16.10.2020 Бугай В.Г., Педько Т.С., Литвиненко М.О., Лінькова К. С.
ІІ етап 05.04.2021 – 16.04.2021
9. Провести обстеження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку(картки) Вересень-жовтень Івахненко Н.О., Саєнко Р.В.
10. Проведення корекційної роботи за результатами І етапу моніторингу, фіксувати дані в екранах успішності Жовтень-квітень Вихователі груп дошкільного віку
11. Проводити постійний аналіз корекційної роботи за результатами моніторингу Жовтень-квітень Вихователь- методист
12. Статистичне опрацювання матеріалів, отриманих після проведення діагностики. До 30.10.2020р. До 30.04.2021р. Директор, вихователь-методист, вихователі
13. Узагальнення результатів, підготовка висновків та рекомендацій відповідно до цих результатів, складання аналітичного звіту за результатами освітнього моніторингу. До 06.11.2020р. До 07.05.2021р. Директор, вихователь- методист
14. Підготовка довідки на педагогічну раду, проекту наказу про результати моніторингу рівня розвитку дошкільників. Травень 2021р. Директор, вихователь- методист
№ з/п Назва заходу Терміни виконання заходу Особи, відповідальні за проведення заходу
1. Вивчення фахової літератури,опрацювання статей періодичних видань з проблеми моніторингових досліджень рівня розвиненості та вихованості дітей дошкільного віку До 31.08.2020 Директор, вихователь-методист, вихователі
2. Обговорення питання оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку 31.08.2020 Педрада №1 Директор, вихователь-методист, вихователі
3. Підготувати інструментарію для проведення освітнього моніторингу До 18.09.2020 Вихователі
4. Роздруковування необхідних матеріалів для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку До 25.09.2020 Вихователь- методист
5. Провести інструктаж щодо проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку 23.09.2020 Вихователь- методист вихователі
6. Підготувати протоколи для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделлю на кожну дитину До 25.09.2020 Вихователь- методист
7. Проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделюю І етап 05.10.2020 – 16.10.2020 Литвиненко Т.О., Просяннікова Р.Є.
ІІ етап 05.04.2021 – 16.04.2021
8. Проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей молодшого та середнього дошкільного віку відповідно до методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» І етап 05.10.2020 – 16.10.2020 Бугай В.Г., Педько Т.С., Литвиненко М.О., Лінькова К. С.
ІІ етап 05.04.2021 – 16.04.2021
9. Провести обстеження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку(картки) Вересень-жовтень Івахненко Н.О., Саєнко Р.В.
10. Проведення корекційної роботи за результатами І етапу моніторингу, фіксувати дані в екранах успішності Жовтень-квітень Вихователі груп дошкільного віку
11. Проводити постійний аналіз корекційної роботи за результатами моніторингу Жовтень-квітень Вихователь- методист
12. Статистичне опрацювання матеріалів, отриманих після проведення діагностики. До 30.10.2020р. До 30.04.2021р. Директор, вихователь-методист, вихователі
13. Узагальнення результатів, підготовка висновків та рекомендацій відповідно до цих результатів, складання аналітичного звіту за результатами освітнього моніторингу. До 06.11.2020р. До 07.05.2021р. Директор, вихователь- методист
14. Підготовка довідки на педагогічну раду, проекту наказу про результати моніторингу рівня розвитку дошкільників. Травень 2021р. Директор, вихователь- методист
№ з/п Назва заходу Терміни виконання заходу Особи, відповідальні за проведення заходу
1. Вивчення фахової літератури,опрацювання статей періодичних видань з проблеми моніторингових досліджень рівня розвиненості та вихованості дітей дошкільного віку До 31.08.2020 Директор, вихователь-методист, вихователі
2. Обговорення питання оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку 31.08.2020 Педрада №1 Директор, вихователь-методист, вихователі
3. Підготувати інструментарію для проведення освітнього моніторингу До 18.09.2020 Вихователі
4. Роздруковування необхідних матеріалів для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку До 25.09.2020 Вихователь- методист
5. Провести інструктаж щодо проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку 23.09.2020 Вихователь- методист вихователі
6. Підготувати протоколи для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделлю на кожну дитину До 25.09.2020 Вихователь- методист
7. Проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделюю І етап 05.10.2020 – 16.10.2020 Литвиненко Т.О., Просяннікова Р.Є.
ІІ етап 05.04.2021 – 16.04.2021
8. Проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей молодшого та середнього дошкільного віку відповідно до методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» І етап 05.10.2020 – 16.10.2020 Бугай В.Г., Педько Т.С., Литвиненко М.О., Лінькова К. С.
ІІ етап 05.04.2021 – 16.04.2021
9. Провести обстеження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку(картки) Вересень-жовтень Івахненко Н.О., Саєнко Р.В.
10. Проведення корекційної роботи за результатами І етапу моніторингу, фіксувати дані в екранах успішності Жовтень-квітень Вихователі груп дошкільного віку
11. Проводити постійний аналіз корекційної роботи за результатами моніторингу Жовтень-квітень Вихователь- методист
12. Статистичне опрацювання матеріалів, отриманих після проведення діагностики. До 30.10.2020р. До 30.04.2021р. Директор, вихователь-методист, вихователі
13. Узагальнення результатів, підготовка висновків та рекомендацій відповідно до цих результатів, складання аналітичного звіту за результатами освітнього моніторингу. До 06.11.2020р. До 07.05.2021р. Директор, вихователь- методист
14. Підготовка довідки на педагогічну раду, проекту наказу про результати моніторингу рівня розвитку дошкільників. Травень 2021р. Директор, вихователь- методист
№ з/п Назва заходу Терміни виконання заходу Особи, відповідальні за проведення заходу
1. Вивчення фахової літератури,опрацювання статей періодичних видань з проблеми моніторингових досліджень рівня розвиненості та вихованості дітей дошкільного віку До 31.08.2020 Директор, вихователь-методист, вихователі
2. Обговорення питання оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку 31.08.2020 Педрада №1 Директор, вихователь-методист, вихователі
3. Підготувати інструментарію для проведення освітнього моніторингу До 18.09.2020 Вихователі
4. Роздруковування необхідних матеріалів для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку До 25.09.2020 Вихователь- методист
5. Провести інструктаж щодо проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку 23.09.2020 Вихователь- методист вихователі
6. Підготувати протоколи для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделлю на кожну дитину До 25.09.2020 Вихователь- методист
7. Проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделюю І етап 05.10.2020 – 16.10.2020 Литвиненко Т.О., Просяннікова Р.Є.
ІІ етап 05.04.2021 – 16.04.2021
8. Проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей молодшого та середнього дошкільного віку відповідно до методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» І етап 05.10.2020 – 16.10.2020 Бугай В.Г., Педько Т.С., Литвиненко М.О., Лінькова К. С.
ІІ етап 05.04.2021 – 16.04.2021
9. Провести обстеження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку(картки) Вересень-жовтень Івахненко Н.О., Саєнко Р.В.
10. Проведення корекційної роботи за результатами І етапу моніторингу, фіксувати дані в екранах успішності Жовтень-квітень Вихователі груп дошкільного віку
11. Проводити постійний аналіз корекційної роботи за результатами моніторингу Жовтень-квітень Вихователь- методист
12. Статистичне опрацювання матеріалів, отриманих після проведення діагностики. До 30.10.2020р. До 30.04.2021р. Директор, вихователь-методист, вихователі
13. Узагальнення результатів, підготовка висновків та рекомендацій відповідно до цих результатів, складання аналітичного звіту за результатами освітнього моніторингу. До 06.11.2020р. До 07.05.2021р. Директор, вихователь- методист
14. Підготовка довідки на педагогічну раду, проекту наказу про результати моніторингу рівня розвитку дошкільників. Травень 2021р. Директор, вихователь- методист
№ з/п Назва заходу Терміни виконання заходу Особи, відповідальні за проведення заходу
1. Вивчення фахової літератури,опрацювання статей періодичних видань з проблеми моніторингових досліджень рівня розвиненості та вихованості дітей дошкільного віку До 31.08.2020 Директор, вихователь-методист, вихователі
2. Обговорення питання оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку 31.08.2020 Педрада №1 Директор, вихователь-методист, вихователі
3. Підготувати інструментарію для проведення освітнього моніторингу До 18.09.2020 Вихователі
4. Роздруковування необхідних матеріалів для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку До 25.09.2020 Вихователь- методист
5. Провести інструктаж щодо проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку 23.09.2020 Вихователь- методист вихователі
6. Підготувати протоколи для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделлю на кожну дитину До 25.09.2020 Вихователь- методист
7. Проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделюю І етап 05.10.2020 – 16.10.2020 Литвиненко Т.О., Просяннікова Р.Є.
ІІ етап 05.04.2021 – 16.04.2021
8. Проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей молодшого та середнього дошкільного віку відповідно до методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» І етап 05.10.2020 – 16.10.2020 Бугай В.Г., Педько Т.С., Литвиненко М.О., Лінькова К. С.
ІІ етап 05.04.2021 – 16.04.2021
9. Провести обстеження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку(картки) Вересень-жовтень Івахненко Н.О., Саєнко Р.В.
10. Проведення корекційної роботи за результатами І етапу моніторингу, фіксувати дані в екранах успішності Жовтень-квітень Вихователі груп дошкільного віку
11. Проводити постійний аналіз корекційної роботи за результатами моніторингу Жовтень-квітень Вихователь- методист
12. Статистичне опрацювання матеріалів, отриманих після проведення діагностики. До 30.10.2020р. До 30.04.2021р. Директор, вихователь-методист, вихователі
13. Узагальнення результатів, підготовка висновків та рекомендацій відповідно до цих результатів, складання аналітичного звіту за результатами освітнього моніторингу. До 06.11.2020р. До 07.05.2021р. Директор, вихователь- методист
14. Підготовка довідки на педагогічну раду, проекту наказу про результати моніторингу рівня розвитку дошкільників. Травень 2021р. Директор, вихователь- методист
№ з/п Назва заходу Терміни виконання заходу Особи, відповідальні за проведення заходу
1. Вивчення фахової літератури,опрацювання статей періодичних видань з проблеми моніторингових досліджень рівня розвиненості та вихованості дітей дошкільного віку До 31.08.2020 Директор, вихователь-методист, вихователі
2. Обговорення питання оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку 31.08.2020 Педрада №1 Директор, вихователь-методист, вихователі
3. Підготувати інструментарію для проведення освітнього моніторингу До 18.09.2020 Вихователі
4. Роздруковування необхідних матеріалів для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку До 25.09.2020 Вихователь- методист
5. Провести інструктаж щодо проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку 23.09.2020 Вихователь- методист вихователі
6. Підготувати протоколи для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделлю на кожну дитину До 25.09.2020 Вихователь- методист
7. Проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделюю І етап 05.10.2020 – 16.10.2020 Литвиненко Т.О., Просяннікова Р.Є.
ІІ етап 05.04.2021 – 16.04.2021
8. Проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей молодшого та середнього дошкільного віку відповідно до методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» І етап 05.10.2020 – 16.10.2020 Бугай В.Г., Педько Т.С., Литвиненко М.О., Лінькова К. С.
ІІ етап 05.04.2021 – 16.04.2021
9. Провести обстеження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку(картки) Вересень-жовтень Івахненко Н.О., Саєнко Р.В.
10. Проведення корекційної роботи за результатами І етапу моніторингу, фіксувати дані в екранах успішності Жовтень-квітень Вихователі груп дошкільного віку
11. Проводити постійний аналіз корекційної роботи за результатами моніторингу Жовтень-квітень Вихователь- методист
12. Статистичне опрацювання матеріалів, отриманих після проведення діагностики. До 30.10.2020р. До 30.04.2021р. Директор, вихователь-методист, вихователі
13. Узагальнення результатів, підготовка висновків та рекомендацій відповідно до цих результатів, складання аналітичного звіту за результатами освітнього моніторингу. До 06.11.2020р. До 07.05.2021р. Директор, вихователь- методист
14. Підготовка довідки на педагогічну раду, проекту наказу про результати моніторингу рівня розвитку дошкільників. Травень 2021р. Директор, вихователь- методист
№ з/п Назва заходу Терміни виконання заходу Особи, відповідальні за проведення заходу
1. Вивчення фахової літератури,опрацювання статей періодичних видань з проблеми моніторингових досліджень рівня розвиненості та вихованості дітей дошкільного віку До 31.08.2020 Директор, вихователь-методист, вихователі
2. Обговорення питання оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку 31.08.2020 Педрада №1 Директор, вихователь-методист, вихователі
3. Підготувати інструментарію для проведення освітнього моніторингу До 18.09.2020 Вихователі
4. Роздруковування необхідних матеріалів для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку До 25.09.2020 Вихователь- методист
5. Провести інструктаж щодо проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку 23.09.2020 Вихователь- методист вихователі
6. Підготувати протоколи для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделлю на кожну дитину До 25.09.2020 Вихователь- методист
7. Проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделюю І етап 05.10.2020 – 16.10.2020 Литвиненко Т.О., Просяннікова Р.Є.
ІІ етап 05.04.2021 – 16.04.2021
8. Проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей молодшого та середнього дошкільного віку відповідно до методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» І етап 05.10.2020 – 16.10.2020 Бугай В.Г., Педько Т.С., Литвиненко М.О., Лінькова К. С.
ІІ етап 05.04.2021 – 16.04.2021
9. Провести обстеження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку(картки) Вересень-жовтень Івахненко Н.О., Саєнко Р.В.
10. Проведення корекційної роботи за результатами І етапу моніторингу, фіксувати дані в екранах успішності Жовтень-квітень Вихователі груп дошкільного віку
11. Проводити постійний аналіз корекційної роботи за результатами моніторингу Жовтень-квітень Вихователь- методист
12. Статистичне опрацювання матеріалів, отриманих після проведення діагностики. До 30.10.2020р. До 30.04.2021р. Директор, вихователь-методист, вихователі
13. Узагальнення результатів, підготовка висновків та рекомендацій відповідно до цих результатів, складання аналітичного звіту за результатами освітнього моніторингу. До 06.11.2020р. До 07.05.2021р. Директор, вихователь- методист
14. Підготовка довідки на педагогічну раду, проекту наказу про результати моніторингу рівня розвитку дошкільників. Травень 2021р. Директор, вихователь- методист
№ з/п Назва заходу Терміни виконання заходу Особи, відповідальні за проведення заходу
1. Вивчення фахової літератури,опрацювання статей періодичних видань з проблеми моніторингових досліджень рівня розвиненості та вихованості дітей дошкільного віку До 31.08.2020 Директор, вихователь-методист, вихователі
2. Обговорення питання оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку 31.08.2020 Педрада №1 Директор, вихователь-методист, вихователі
3. Підготувати інструментарію для проведення освітнього моніторингу До 18.09.2020 Вихователі
4. Роздруковування необхідних матеріалів для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку До 25.09.2020 Вихователь- методист
5. Провести інструктаж щодо проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей перед шкільного віку 23.09.2020 Вихователь- методист вихователі
6. Підготувати протоколи для проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделлю на кожну дитину До 25.09.2020 Вихователь- методист
7. Проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделюю І етап 05.10.2020 – 16.10.2020 Литвиненко Т.О., Просяннікова Р.Є.
ІІ етап 05.04.2021 – 16.04.2021
8. Проведення оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей молодшого та середнього дошкільного віку відповідно до методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» І етап 05.10.2020 – 16.10.2020 Бугай В.Г., Педько Т.С., Литвиненко М.О., Лінькова К. С.
ІІ етап 05.04.2021 – 16.04.2021
9. Провести обстеження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку(картки) Вересень-жовтень Івахненко Н.О., Саєнко Р.В.
10. Проведення корекційної роботи за результатами І етапу моніторингу, фіксувати дані в екранах успішності Жовтень-квітень Вихователі груп дошкільного віку
11. Проводити постійний аналіз корекційної роботи за результатами моніторингу Жовтень-квітень Вихователь- методист
12. Статистичне опрацювання матеріалів, отриманих після проведення діагностики. До 30.10.2020р. До 30.04.2021р. Директор, вихователь-методист, вихователі
13. Узагальнення результатів, підготовка висновків та рекомендацій відповідно до цих результатів, складання аналітичного звіту за результатами освітнього моніторингу. До 06.11.2020р. До 07.05.2021р. Директор, вихователь- методист
14. Підготовка довідки на педагогічну раду, проекту наказу про результати моніторингу рівня розвитку дошкільників. Травень 2021р. Директор, вихователь- методист
Кiлькiсть переглядiв: 2226

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.