Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 та листа Міністерства освіти і науки України від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» педагоги дошкільного закладу повинні спрямовувати свою діяльність на оновлення змісту патріотичного виховання, зокрема на відновлення історичної пам'яті про стародавні традиції України.

Сучасні підходи до впровадження козацької педагогіки в освітній процес

Розвиток особистості, зростання духовності відбувається у людини з раннього віку. Для цього необхідно побудувати виховний процес таким чином, щоб дитина йшла сама до здобуття знань. Тобто, зробити так, щоб кожне явище дитина відкривала для себе через власну діяльність. Дуже важливе для дитини відкриття неповторного світу народної культури, традицій, історії. . Роль педагога в цьому процесі полягає в організації пізнавальної діяльності дітей. Основою організації цієї діяльності повинні стати наступні принципи:

- відмова від авторитарної педагогіки;

- поважне ставлення до потреб іншої людини;

- терпиме ставлення до оточення;

- ціннісне ставлення до національних здобутків.

Наприклад, на заняттях з валеології стане в пригоді система духовного й фізичного виховання й загартування козаків, їхні принципи життя в гармонії з природою, вдячність землі і людям.

Виконуючи завдання статевого виховання, треба звернутися до традицій родинного виховання козаків, самобутнього трактування ролі батька в навчанні і вихованні дітей, рис, якими повинен володіти чоловік. Змалечку формувати поважне й бережливе ставлення до матері, жінки, дівчини, малих і старих. І це повинні бути не порожні фрази лише в навчальному спілкуванні. Для того, щоб це стало для малюків повсякденним правилом, законом життя поступово вводимо через гру, спілкування, театралізацію в життя дітей принципи і відповідні закони лицарської честі козаків. Завдяки образному мисленню відбувається самоаналіз та самопізнання дітей. Тут в нагоді стануть обрядові народні свята, які складають своєрідний «національний орієнтир», який спрямований на взаємозв'язок людини з навколишнім середовищем, з природою, загальнолюдськими вартостями, залучає до процесу творення.

Через обрядові народні свята дитина залучається до творчо-перетворювальної діяльності, привчається до добродійства, оволодіває певними практичними навичками, нормами, правилами, дістає знання про стосунки між людьми, про життя і спілкування з оточенням через дійства, стає активним учасником обрядово-гуманної діяльності.

Спираючись на досвід козацької педагогіки, можна зробити традиційними в житті дитячого колективу свято Покрови (День Українського козацтва), Андрія, Миколая, Святий вечір, Різдво, Стрітення та інші. Не дивлячись на те, що існує багато фольклорного матеріалу про життя козаків, казок, балад, дум, легенд, ця тема для сучасних дошкільнят важка тим, що перенасичена незрозумілими назвами, поняттями. І одяг, і їжа, і предмети, якими користувалися козаки, для наших малюків незвичні. Події відбувалися в давнину, коли Україна була в оточенні ворогів, тому пісні, вірші, думи перенасичені словами войовничого характеру. Не треба перевантажувати дошкільнят відразу багатьма поняттями, часто зовсім незрозумілими для них.

З молодшими дошкільнятами достатньо вивчити зовнішність козака: розглядаючи ляльку називати елементи одягу, незвичну для нас зачіску. ограти в рухливі ігри «Знайди своє місце», «Переправа», «Запрягай коня», тощо. Для цього віку можна знайти невеличкі віршики, пісні, провести дидактичні ігри «Вибери одяг для козака» (серед малюнків одягу), «Збери козака у похід» (відбирання малюнків одягу, зброї тощо), «Уважний козак» (вилучення в рядах малюнків зайвого).

З дітьми середнього дошкільного віку, крім вивчення зовнішності козака, вже знаємимо із зброєю: розглядаємо її на малюнках, запам'ятовуємо назви. Доречно підкреслити, що козаки, перш за все, були захисниками рідної землі, свого народу. Згадуємо традиційне ставлення козаків до батьків, малих, старих, Матері-Батьківщини. Наголошуємо на бережливому ставленні до природного оточення, на тому, що жили вони в гармонії з природою і вона їм щедро допомогала (чим саме). Вчимо козацькі символи. Слухаємо козацький марш, пісню.

Цілісну особистість сучасного козака-лицаря ми формуємо в результаті багатогранної навчально-виховної роботи зі слідуючих блоків:

Блок 1. Культура тіловиховання

Від козацьких секретів здоров’я, тіловиховання – до олімпійських вершин. Працюючи в цьому напрямку, потрібно плекати у кожного юного козака міцне здоров’я, загартовувати тіло і дух, формувати уміння досягати перемог на спортивних іграх.

Рідну Україну захищай по-лицарському, до загину. Тут формуємо уміння захищати рідну мову, культуру, землю, готовність спростовувати теоретичні ідеї, фальшивки всіляких недоброзичливців, людей по-ворожему настроєних до нашої незалежності. Досліджуємо і практично відроджуємо військово-спортивне мистецтво наших пращурів: верхової їзди, стрільби з лука, володіння списом, шаблею, іншими видами козацької зброї, подолання природних перешкод, кермування 33 човном під веслами та вітрилами, різних видів боротьби та протиборств, в т.ч. бойового гопака, козацького багатоборства.

Блок ІІ. Духовна культура

В процесі реалізації завдань цього напрямку роботи виховуємо в юних козаків родинні цінності, повагу до свого роду, бажання примножувати його славу Добром, Правдою, Красою. Знайомимо з видатними постаттями козацької доби: П.Сагайдачним, Б.Хмельницьким, І.Мазепи та ін. Допомагаємо козачатам виконувати конкретну програму вивчення козацького визвольного руху, козацького краєзнавства, туризму та екскурсій козацькими шляхами, встановлення пам’ятних знаків, вивчення молоддю козацьких родоводів під гаслом «Шукай, козак, свій родовід!»

Продовжуючи патріотичні традиції, звичаї наших пращурів-язичників, які були сонцепоклонниками, і віруючих козаків, ми навчаємо кожного маленького козака і козачку палко і ніжно, самовіддано любити свою калинову, вишневу країну, по-синівському служити їй корисними справами.

Козацькими шляхами – до висот української духовності. Тут на міцному науковому ґрунті, культурно-історичних традиціях козацтва формуємо високу мораль, силу волі і силу духу підлітків і юнаків. Допомагаємо їм оволодіти основами української козацької філософії, ідеології, психології, національного характеру і світогляду. Допомагаємо відроджувати козацькі мистецькі традиції кобзарства, лірництва, гуртового співу, танцю, дотепного влучного слова, різьбярства, художнього розпису, художньої вишивки. Допомагаємо вивчати і застосувати на практиці козацькі знання: народної медицини, астрономії, агрономії, метеорології, кулінарії.

Проводимо індивідуальну, групову, масову культурно-просвітницьку роботу, спрямовану на те, щоб кожен дошкільник – член козацького осередку займався самопізнанням і саморегулюванням, самовдосконаленням, розвивав свої інтелектуальні здібності і фізичні можливості, пізнавав сутність й особливості козацької ідеології (філософії, світогляду, моралі, етики, естетики, характеру, правосвідомості). Проводимо кваліфікаційні конкурси, олімпіади, змагання з різних напрямків розвитку здібностей дітей. Розбудова незалежної України, осягнення нею в майбутньому в багатьох галузях життя світового рівня розвитку неможливо без пізнання і творчого відродження національно-духовних пластів минулого (зокрема, козацької духовності).

Пізнання її ідейно-морального, виховного потенціалу має вирішальне значення у формуванні вільної, з стійкими морально-вольовими якостями, силою духу особистості. Українська козацька духовність – це історично сформована система духовних багатств лицарської верстви рідного народу, яка виробила і в своєму бутті, способі життя відобразила найвищі цінності цього національної душі, філософії, світогляду, характеру, моралі, естетики, правосвідомості, ідеології, - у цьому понятті українець розкривається як активний діяч історії свого народу, господар рідної землі і держави, володар, охоронець, примножувач національних матеріальних і духовних багатств. Нині нам потрібен у громадському, шкільному і родинному житті культ лицарства, духовних багатств козацтва. Лицарський дух не дасть нудити багатьом людям у духовній ницості, історичному безпам’ятстві.

У діяльності козачат їм прищеплюється козацько-лицарська духовність, зміст якої складають:

а) духовне життя козаків – синівська любов до Матері-України, землі- годувальниці, рідного краю, заповітів батьків і дідів, материнської мови, рідної культури, історії та ненависть до всього чужого, ворожого, що заважало жити на своїй землі і було спрямовано на гальмування і нищення людського в людині (гармонія любові і ненависті); права, «вольності» козаків, право власності (на землю, скот, реманент), ідеї власності, здобутої своїми руками, кмітливістю і підприємницькою думкою; ідея Бога як захисника народу, України; лицарі свято берегли віру батьків і дідів, духовні здобутки предків.

б) козацька філософія – козаки обґрунтували волю людини як головний дар життя, її природне право на свободу і незалежність, найвищими цінностями вважали людину, народ, національну державу; кожна людина – складова частина народу, нації; стійкість і цілісність, соборність нації залежить від того, чи усвідомлює кожен її представник необхідність згуртованості в міцну духовну спільноту.

в) козацький світогляд – провідними були ідеї Бога, України-Батьківщини, свободи особистості і волі народу, збереження спадщини предків, їхньої духовності, переконання в торжестві народної правди, перемоги добра над злом, ідеали незалежності України; уявлення, погляди на підступництво і зраду, на міщанське животіння, на пасивне очікування добра, коли зло саме зникне, на байдужість до долі України як на гріхи людей; зраду вважали найтяжчим злочином перед товариством, народом, своєю державою, Богом; козаки плекали, культували ідеали братства, побратимства, згуртованості і єдності людей для досягнення шляхетних цілей

г) козацький характер – почуття багатства, емоційна наснага, внутрішня невичерпна енергія; висока шляхетність і порядність, кмітливість і дотепність, підприємливість і практичність, стійкість і незламність у боротьбі з ворогами, безкомпромісність і твердість у відстоюванні правди і справедливості; ніжність у ставленні до добрих людей, братерська любов до друзів і товариства, глибока пошана до громади, вірність своєму обов’язку захищати рідну землю, співчуття до всіх знедолених, милосердя до тих, хто його потребує; постійна готовність до боротьби за волю рідного краю, за свою незалежну державу, устремління до високих ідеалів, жадання будувати демократичний державний устрій, давати лад у громадському житті, утверджувати гуманні стосунки між людьми.

д) козацька мораль – шляхетне ставлення до людини; батьківська турбота про підростаюче покоління, глибока пошана до літніх і старших людей, палка і всепереможна любов до рідної землі, героїзм у захисті інтересів рідного народу, надання допомоги усім слабим, скривдженими і знедоленим, нетерпиме ставлення до зла і несправедливості в будь-якій формі, надзвичайна скромність, висока краса вчинків і миротворча місія в житті; глибока людяність, діяльна доброта, милосердя; жертовність як здатність поступитися власним добробутом, навіть віддати життя в ім’я перемоги добра над злом, торжества козацької правди.

е) козацька естетика – культ краси людини, її фізичної і духовної досконалості.

ж) козацька правосвідомість – виборність органів козацького самоврядування, утвердження демократичних основ української держави, гуманістичнї засади громадського життя;

з) козацька ідеологія – захист демократичного ладу, політичного устрою України, її самостійності і державності, органів самоврядування, інтересів козацького стану, всього народу; захист прав, привілеїв, здобутих козаками в боротьбі з ворогами; будівництво правової держави, звільнення своєї землі від будь-яких агресорів, чужоземних зайд; вищість інтересів народу, нації, Вітчизни, що перебуває в смертельній небезпеці, над інтересами окремої особистості; цілісність нації, власної держави, їх верховенство, пріоритетність перед вузькоегоїстичними потребами людини чи групи людей; необхідність боротьби з порушниками української законності, політичними течіями та лжетеоріями, ворожими рідному народу, його державності.

Блок ІІІ. Культура предметної діяльності

Основними завданнями цього напрямку роботи з юними козаками є формування в них любові до рідної природи, готовності і уміння берегти і примножувати її багатства, красу, якості господаря рідної землі, державну позицію та інтереси українського власника, який чесною і самовідданою працею нарощуватиме матеріальні блага, духовні цінності рідного народу, гармонійно поєднуватиме особисті і загальнонаціональні потреби. Допомагаємо пізнавати і досліджувати, а також відроджувати традиції козаків як мудрих хліборобів, умілих орачів, господарів землі: прилучаємо козачат до організації і ведення фермерських господарств, створення госпрозрахункових трудових об’єднань, майстерень, малих підприємств, 36 асоціацій, організації взірцевих молодіжно-козацьких господарств різного профілю. Допомагаємо відроджувати ремесла і промисли: бондарство, гончарство, бджільництво, ковальство, лимарство, чинбарство, стельмахування.

Науку і техніку – на службу нації, Україні. Роботу тут спрямовуємо на пізнання вихованцями законів розвитку науки і техніки, формування любові до науково-пізнавальних процесів, уміння власними зусиллями свого мозку і рук рухати вперед ці фундаментальні галузі суспільного життя. Допомагаємо козачатам вивчати сучасні види техніки.

Блок ІV. Соціальна культура

Зміст і методику роботи в цьому напрямку спрямовуємо на вироблення в юних козачат державотворчих і націотворчих якостей. Працюємо над тим, щоб зміцнення національної держави, поглиблення згуртованості нації стало смислом життя кожного громадянина України.

Разом з нашими вихованцями – молодими козаками – глибоко пізнаємо історію українського козацтва, досягнуті ним національні пріоритети – ідейні, політичні, наукові, культурні і державотворчі. Поширюємо серед учнів та молоді знання про козацький національний визвольний рух, про заслуги козаків у боротьбі з чужоземними загарбниками.

Кiлькiсть переглядiв: 822

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.